De tarieven van een mondhygiënist worden vastgesteld door de overheid.